Anita Hoemsnes

Kommentator i Dagens Næringsliv

Nei, kvinner velger ikke lavlønnsyrker

For første gang må bedriftene oppgi hvordan de lønner sine kvinnelige ansatte sammenlignet med de mannlige. Bra bevisstgjøring, men neppe nok til å tette lønnsgap.

Publisert: Oppdatert:

En førskolelærer har 100.000 kroner lavere lønn sammenlignet med en ingeniør med like lang utdannelse.
En førskolelærer har 100.000 kroner lavere lønn sammenlignet med en ingeniør med like lang utdannelse. (Foto: Gorm Kallestad/NTB)