Mistet troen på kapitalismen og markedet? Glem USA, se til Europa (og Norge)

Hardere konkurranse er det beste botemiddel mot konsentrasjon av økonomisk makt.

Markedskonsentrasjon i Norge er synkende, ifølge Lars Sørgard,
Markedskonsentrasjon i Norge er synkende, ifølge Lars Sørgard,
Publisert 28. January 2020, kl. 17.17Oppdatert 28. January 2020, kl. 17.17