Eva Grinde

Eva Grinde er kommentator i Dagens Næringsliv

Hvem er de beste sjefene?

Det er en utbredt misforståelse å tro at de beste fagfolkene nødvendigvis også er de beste lederne.

Publisert: Oppdatert:

NHH-professor Christine Meyer hadde ikke forutsetninger for å forstå SSBs virksomhet, mener to forskere ved Frischsenteret.
NHH-professor Christine Meyer hadde ikke forutsetninger for å forstå SSBs virksomhet, mener to forskere ved Frischsenteret. (Foto: Gorm K. Gaare)