Investeringene på norsk sokkel blir i år på 213 milliarder kroner, anslår oljeselskapene. I 2024 planlegges det investeringer for om lag 207 milliarder kroner i utvinning av olje og gass. Det viser den kvartalsvise investeringstellingen som Statistisk sentralbyrå publiserte