Alle selskaper må betale 22 prosent i skatt av sitt overskudd. Det må også selskapene som utvinner olje og gass på norsk sokkel. Men denne virksomheten er så lønnsom at politikerne har bestemt at superprofitten i største mulig grad skal tilfalle oss alle. Oljeselskapene må derfor betale en særskatt på toppen av den vanlige skatten. Det betyr at de har en skatt på 78 prosent av overskuddet, når man legger sammen den vanlige skatten og særskatten.