Onsdag sprang nyheten i VG om utenriksminister Anniken Huitfeldts inhabilitet grunnet ektemannen Ola Flems ganske så livlige handel i enkeltaksjer, siden hun tiltrådte som statsråd i 2021. Den innebærer kjøp og salg av aksjer både i våpenprodusenten Kongsberggruppen og i børsnoterte lakseselskaper. Dette er selskaper som i stor grad har vært påvirket av regjeringens politikk.

På en hasteinnkalt pressekonferanse forklarte Anniken Huitfeldt at hun visste at mannen drev med investeringer, for det meste fond, men også enkeltaksjer.