Eva Grinde

Eva Grinde er kommentator i Dagens Næringsliv

Når skal universiteter og høyskoler skjønne at de er blitt masseinstitusjoner?

Universiteter og høyskoler sliter med konflikten mellom gamle idealer og nye realiteter. Det smitter over på studentene.

Publisert: Oppdatert:

Syv av ti norske studenter er fornøyde med tilværelsen. Det kan være på tross av studiestedet.
Syv av ti norske studenter er fornøyde med tilværelsen. Det kan være på tross av studiestedet. (Foto: Ida von Hanno Bast)