I dag tidlig ble det kjent at Orkla kjøper Rieber & Søn i en handel som verdsetter næringsmiddelkonsernet til mer enn seks milliarder kroner.

Les saken: Orkla kjøper et Rieber & Søn i motvind

Etter alle solemerker er det EU-kommisjonen og russiske myndigheter som skal godkjenne oppkjøpet, ikke de norske konkurransemyndighetene.

Årsaken er at omsetningen i selskapene er så stor at det kommer over gitte terskelgrenser i lovverket.

- Når de melder et oppkjøp, er det et spørsmål om det er kommisjonen eller oss som har kompetanse. Det gjelder et one-stop-shop-prinsipp på dette området, forklarer Karin Stakkestad Laastad til DN.no.

Hun er fungerende juridisk direktør i Konkurransetilsynet.

- Selskapene har etter det bi forstår opplyst at det er meldepliktig til EU-kommisjonen. Da antar jeg at Orkla og Rieber & Søn har vurdert det slik at dette er en transaksjon som er over terskelnivåene, fortsetter hun.

Kan be om bistand
Konkurransetilsynet vil derfor ikke foreta seg noe i forbindelse med det annonserte oppkjøpet. Laastad utelukker derimot ikke at saken kan havne på tilsynets bord på sikt.

- Det er ikke utenkelig at kommisjonen kan ønske bistand fra oss. Hvis kommisjonen skulle ønske vår bistand, skal vil vi bistå i den forbindelse, sier hun.

Selv om det er størrelsen på omsetningen som er avgjørende for hvilken myndighet transaksjonen skal meldes til, vil det være konkurransesituasjonen i markedene selskapene opererer i som vil avgjøre om oppkjøpet blir klarert, forklarer Konkurransetilsynets Laastad. Hun presiserer at hun uttaler på generelt grunnlag og ikke om kommisjonens prosess i denne saken.

EU-kommisjonen publiserte så sent som i slutten av mai en rapport om hvordan den håndhever konkurransereglene i matmarkedene for å sikre forbrukerne lavere priser og bedre utvalg. I perioden 2004 til 2011 behandlet myndighetene rundt 1300 foretakssammenslutninger.

På radaren i 2004
Allerede i 2004 var Konkurransetilsynet på alerten når det gjaldt Orklas engasjement i Rieber & Søn. Da hadde Orkla kjøpt seg opp til 14,3 prosent gjennom 2003. Da foretok Konkurransetilsynet innledende vurderinger av markedsposisjonene.

- Vi vil vurdere det grundigere hvis selskapet kjøper seg opp slik at det får innflytelse, sa daværende seksjonssjef Mona Ljunggren i Konkurransetilsynet i februar 2004.

Tross intensjonen om å beskytte forbrukerne mot at enkeltaktører får for stor inflytelse på det norske matmarkedet, har Konkurransetilsynet ved flere anledninger blitt overprøvd av regjeringen. I 2006 satt regjeringen Konkurransetilsynets vurderinger til side, og godtok at kjøttleverandøren Gilde fikk kjøpe kylling og eggprodusenten Prior, en beslutning som vekket oppsikt.(Vilkår)Copyright Dagens Næringsliv AS og/eller våre leverandører. Vi vil gjerne at du deler våre saker ved bruk av lenke, som leder direkte til våre sider. Kopiering eller annen form for bruk av hele eller deler av innholdet, kan kun skje etter skriftlig tillatelse eller som tillatt ved lov. For ytterligere vilkår se her.