Einar Aas fra Grimstad har tjent opp sin formue gjennom å spekulere i kraftpriser på kraftbørsen Nord Pool. Årsregnskapet fra hans investeringsselskap Toppen Invest viser at selskapet i fjor tjente litt over to millioner før skatt. Det er rundt 600.000 bedre enn i 2012.

Ass investerte i 2013 i andre selskaper for over 55 millioner kroner, og eier 17 prosent av Aas Eiendomsutvikling, 67,1 prosent av 2014 Invest og 12,5 prosent av Viking Heat Engine.

Sistnevnte selskap har brukt 150 millioner kroner på å utvikle en maskin som omdanner spillvarme til elektrisk strøm. Regnskapet viser at den bokførte verdien av denne investeringen, som Aas foretok i fjor, er 45 millioner kroner.

Toppen-regnskapets balanse viser en aksjebeholdning bokført til over 95 millioner kroner og 83 millioner i bankinnskudd og kontanter. Samlet egenkapital er på 187 millioner kroner.

”Balansert verdiutvikling”

Den mediesky investoren ville i år, som ifjor, ikke kommentere på utviklingen i sine investeringer, og er også sparsomlig med informasjon i årsberetningene.

Siden selskapet ble stiftet i 2001 og frem til 2012 har setningen "Alle investeringene i selskapet har hatt en positiv verdiutvikling" alltid blitt inkludert i den spinkle styreberetning.

Men i 2012 var denne endret til: ”Aksjeporteføljen i selskapet har hatt en nøytral til negativ verdiutvikling i 2012”.

For 2013 har det gått noe bedre enn det gjorde i 2012, og investoren skriver ”Aksjeporteføljen har hatt en blandet verdiutvikling i 2013”.

Les også: - Nå går det litt for fort unna!

 (Vilkår)Copyright Dagens Næringsliv AS og/eller våre leverandører. Vi vil gjerne at du deler våre saker ved bruk av lenke, som leder direkte til våre sider. Kopiering eller annen form for bruk av hele eller deler av innholdet, kan kun skje etter skriftlig tillatelse eller som tillatt ved lov. For ytterligere vilkår se her.