Forrige uken ble det avsagt en kjennelse i den pågående rettssaken mot den hvitvaskings-, bedrageri- og dokumentforfalskningstiltalte mannen i 20-årene, som i vinter underslo om lag 75 millioner fra Sparebank1 SMN.

Selve rettssaken er berammet til hovedforhandling 4. desember i Trøndelag tingrett, men i slutten av oktober fremmet Sparebank1 SMN i tillegg et sivilt krav:

Banken krever at tiltalte dømmes til å betale banken drøye 51,1 millioner kroner, samt dekker bankens saksomkostninger.

51,1 millioner kroner er hva banken har utestående per dags dato, der det vesentligste anses som tapt. Tiltalte plasserte de 75 millionene i svært spekulative finansielle instrumenter, og kun 25 millioner kroner lot seg fortsatt drive inn da Økokrim ble koblet på saken i vinter.

Banken ville effektivisere

Banken selv mente kravet burde tas opp samtidig som selve straffesaken i tingretten, noe den tiltaltes forsvarere bestred med begrunnelse i både størrelsen på kravet og sivilrettslige spørsmål knyttet til bankens prosesskriv.

I kjennelsen gikk Trøndelag tingrett inn for å ikke tillate Sparebank 1 SMN å fremme erstatningskravet i hovedforhandlingene i desember. Sparebank1 SMN anket beslutningen, en anke som nå Frostating lagmannsrett forkastet fredag denne uken.

DN har vært i kontakt med Sparebank1 SMNs advokat, Bahr-ansatte Jan Birger Jansen, som ikke vil kommentere ankeforkastelsen. I dokumentet står det at banken mener at «Tingrettens begrunnelse er svært mangelfull», og argumenterte på nytt for at erstatningskravet behandles i straffesaken:

«Det er åpenbart hensiktsmessig at det sivile kravet behandles i straffesaken. Bevistemaene er i det alt vesentlige overlappende, og det vil knapt medgå noe ekstra tid for å behandle eventuelle innsigelser mot det sivile kravet.»

På spørsmål om hvorfor banken ønsket å behandle den sivile saken sammen med straffesaken, svarer konserndirektør Rolf Jarle Brøske i SMN:

– I begge sakene er det i all hovedsak snakk om samme dokumentasjon og de samme vitnene. Vi mener derfor det ville vært mest hensiktsmessig og effektivt å behandle de to sakene samlet.

«Kompliserer straffesaken»

Nå sier Brøske at SMN tar rettens avgjørelse til etterretning.

I kjennelsen kommer det frem at påtalemyndigheten støtter banken i at de to sakene bør behandles samtidig i retten.

Da mannen i 20-årene fikk tiltalen forkynt tidligere i høst, inneholdt den anklager om grovt underslag, grov hvitvasking og grovt bedrageri. Strafferammen er på opptil seks år i fengsel, og hans forsvarer mener SMN nå gjør saken mer komplisert ved å dra inn et sivilt søksmål:

– Tiltalte er forberedt på et sivilt søksmål fra banken, men mener at det må komme i ettertid. Et sivilt søksmål nå kompliserer straffesaken, sier den bedrageritiltaltes forsvarer Christian Wiig i Advokatfirmaet Wiig & Co.

Ble advart

Den tiltalte var innleid fra Manpower da han begikk underslagene i SMN fra midten av desember i fjor til midten av januar i år. Av tiltalebeslutningen tidligere i høst ble det klart at mannen underslo SMN gjennom totalt 24 transaksjoner:

  • I midten av desember overførte den tiltalte 90.000 kroner fra tre ulike kontoer til én annen.
  • Metoden ble gjentatt ytterligere én gang, før beløpsstørrelsen økte. Allerede etter en uke var det snakk om millionbeløp.
  • Mannen brukte ni arbeidsdager – før, under og etter julen i fjor – på å overføre til sammen 18,5 millioner kroner, før han i løpet av fire dager i januar underslo 56,5 millioner kroner.

Da saken ble kjent i vinter, kom det frem at internkontrollen i Sparebank 1 SMN hadde kontaktet mannen allerede i romjulen. Men selv om varsellampene hadde begynt å blinke hos dem som i banken omtales som compliance-avdelingen, ble ikke mannen forhindret fra å fortsette underslagene.

Tiltalen opplyste at tyveriutbyttet ble overført fra SMN til en rekke ulike kontoer den tiltalte disponerte i Norge og i utlandet i flere omganger. Fra DNB ble over 70 millioner kroner overført til nettmegleren IG gjennom et Visa-kort og 105 transaksjoner.

(Vilkår)Copyright Dagens Næringsliv AS og/eller våre leverandører. Vi vil gjerne at du deler våre saker ved bruk av lenke, som leder direkte til våre sider. Kopiering eller annen form for bruk av hele eller deler av innholdet, kan kun skje etter skriftlig tillatelse eller som tillatt ved lov. For ytterligere vilkår se her.