Store bankoverskudd skyldes regler som svekker konkurransen

Fusjonen mellom SR-Bank og Sparebank 1 Sør-Øst Norge er motivert av regler som favoriserer store banker. Reglene svekker konkurransen og sikrer storbankenes posisjon som prissettere i lånemarkedet.

Manglende konkurranse ser vi konsekvensen av nå: en overføring av verdier fra norske låntakere – særlig privatkunder - til DNBs aksjonærer, skriver Gøril Bjerkan. DNBs konsernsjef Kjerstin Braathen.
Manglende konkurranse ser vi konsekvensen av nå: en overføring av verdier fra norske låntakere – særlig privatkunder - til DNBs aksjonærer, skriver Gøril Bjerkan. DNBs konsernsjef Kjerstin Braathen.Foto: Mikaela Berg
Publisert 29. October 2023, kl. 20.52Oppdatert 30. October 2023, kl. 14.27