Den internasjonale kvinnedagen er her igjen. Nok en gang skal nettet flyte over av bilder av beklemt smilende kvinner som har fått blomster og rosa ballonger på kontoret. Hadde det ikke vært kvinnedagen, hadde dette vært helt greit. Men fordi det er kvinnedagen er det på tide at noen sier ifra.

Maria Grimstad de Perlinghi er merkevaredirektør i gründerfabrikken Norselab.
Maria Grimstad de Perlinghi er merkevaredirektør i gründerfabrikken Norselab. (Foto: Privat)

Fordommene du ikke ser

Faktisk kan ballonger, blomster og bobler i glass oppleves som enda et symbol på fordommene – bevisste eller ubevisste – vi fremdeles har mot kvinner i næringslivet. Det er en måte å avspise dem på. Å gjøre dem mindre enn de er. Som om kvinner, til forskjell fra menn, burde gratuleres for at de har kommet seg dit de er i dag. «Gratulerer med at du har kommet deg helt hit. Det var jammen overraskende, du som er kvinne og alt».

Som forfatter Helene Uri påpekte i DN tidligere i år, er begrepet «gründer» ubevisst forbundet med menn. Dermed snakker man aldri om en «mannlig gründer», men derimot flittig om «kvinnelige gründere», som om det skulle være en egen kategori. Det kan vi forsikre dere om at det ikke er.

Helene Uri: Dette er definisjonen på en gründer
01:36
Publisert:

«Kvinnelige gründere»

Gründerne som lykkes, er folk med driv. Det er folk som har pågangsmot og en innstilling som gjør at de aldri gir opp. De er fleksible og åpne for endring. Dette har ingenting med kjønn å gjøre. På samme måte som at det ikke har noe med etnisk bakgrunn å gjøre. Eller om du er sykepleier eller siviløkonom. Det handler først og fremst om personlighet og innstilling – og det handler kanskje om å ha en situasjon på hjemmebane som gjør at man føler man kan ta steget ut og starte noe for seg selv.

Men at vi lar oss overraske over at en gründer er en kvinne – det er rett og slett for dårlig, og bør sende oss rett i tenkeboksen.

Det skulle faktisk bare mangle at kvinner kommer seg opp og frem! Man skal være ganske bevisstløs i dag for å ikke innse at om man ekskluderer kvinnene, så forbigår man halvparten av de aller beste talentene. Er man på jakt etter de beste hodene, bør man tilstrebe en holdning som er totalt uhildet av bevisste eller ubevisste fordommer man har om kjønn.

Skal du vinne må du ha med kvinnene

I Norselab jobber vi med å bygge industrielle teknologiselskaper fra grunnen, og vi befinner oss i skjæringspunktet mellom flere bransjer der kvinner tradisjonelt er dårlig representert. Både finans, teknologi og en rekke andre tradisjonelle industrier er fremdeles dominert av menn.

Vi jobber ikke med kvinnelige gründere for å være grei mot kvinner eller fordi det ser pent ut på statistikken. Det er knallhard kapitalisme som sier at vi må ha kvinner på laget.

Er kjønnsbalanse mangfold?

Slik vi ser det er kjønnsfordeling bare ett av elementene i debatten om hva som vil gi oss et mer likestilt og konkurransedyktig næringsliv. En jevnere fordeling mellom kjønnene bringer oss riktignok et stykke på vei.

Men vi mener at den virkelige utfordringen dreier seg om mangfold. Skaper vi et næringsliv som ser på mangfold som en styrke – ja, da har vi kommet mange hakk lenger. Skaper vi mangfold, blir det rom for alle i arbeidslivet, kvinner og menn med ulik bakgrunn, utdannelse, etnisitet og personlighet. Slikt blir det innovasjon av.

Vi starter flere selskaper hvert år. Akkurat nå har vi to helt ferske selskaper under vår paraply der gründerteamene er 100 prosent kvinner. Det er bra, men det er ikke nok. Du har ikke mangfold bare fordi du har kvinner med på laget.

Vi må fortsette å jobbe målrettet for å bygge selskaper som er mangfoldige i praksis. Det mangler ikke overbevisende forskning som viser at det skaper en kultur for åpenhet og respekt på arbeidsplassen. Det åpner for nye perspektiver og alternative løsninger. De som lykkes med mangfold, blir rett og slett mer konkurransedyktige.

Trenger vi en kvinnedag?

Vi betviler ikke at vi trenger en internasjonal kvinnedag for å øke bevisstheten rundt likestilling og kvinners rettigheter – særlig i global sammenheng. Vi setter ikke spørsmålstegn ved nytten av en markering som minner oss om at vi fremdeles har en lang vei foran oss, selv her hjemme i Norge.

Så la oss feire kvinnene. La oss feire at de i en årrekke har stått på barrikadene for likestilling og rettferdighet. La oss gratulere kvinner for at de ofte har andre perspektiver, synspunkter og metoder enn oss menn, og at dette beriker hverdagen både på jobb og på andre arenaer. La oss feire kvinnene fordi de daglig beviser at de er uunnværlige i næringslivet. Når kvinnene er med, får vi større innovasjonskraft.

Handling, ikke ballonger

Men vi har en oppfordring til alle. Om dere vil feire kvinnene på jobben, så gjør noe meningsfylt, med noe som kan flytte på holdninger.

Skap en debatt på kontoret som øker bevisstheten om ubevisst diskriminering og bias. Invitér en gjest som er sentral i likestillingsdebatten eller en kvinne som har utrettet noe viktig. Bruk handlinger til å bevise at du virkelig tror på likestilling i næringslivet.

Ansett kvinner og gi dem like lønnsbetingelser som mennene. Støtt organisasjoner og ildsjeler som styrker kvinners rettigheter i deler av verden der de har kommet vesentlig kortere. Og dere, glem ballongene.

Feirer vi snart mannedagen? Kanskje. Slik vi ser at kvinner stormer frem i arbeidslivet, hvor bra de gjør det på skolen, hvor mange som tar høyere utdannelse, ja, da er det ikke vanskelig å se for seg at næringslivet en gang i fremtiden er dominert av kvinner.

Mon tro om vi da vil synes at blå ballonger er på sin plass?(Vilkår)Copyright Dagens Næringsliv AS og/eller våre leverandører. Vi vil gjerne at du deler våre saker ved bruk av lenke, som leder direkte til våre sider. Kopiering eller annen form for bruk av hele eller deler av innholdet, kan kun skje etter skriftlig tillatelse eller som tillatt ved lov. For ytterligere vilkår se her.

Med den fremgangen vi har nå, vil det ta over 200 år før kvinner og menn er økonomisk likestilt i verden
00:38
Publisert: