Når debatten om EU-medlemskap en sjelden gang vekkes til live i Norge, kanskje i et leserinnlegg bakerst i avisen, slukkes den raskt igjen. Dette er jo ikke realpolitisk aktuelt, sies det. Selv ivrige ja-folk, som Arbeiderpartiets Espen Barth Eide og VGs Hanne Skartveit, struper debatten ved å slå fast at norsk EU-medlemskap, det får de ikke oppleve i sin levetid.

De Grønne sier hverken ja eller nei til norsk medlemskap. På den måten bidrar også vi til at EU-debatten forblir steindød. Slik bør det ikke være.

De Grønne sier hverken ja eller nei til norsk medlemskap. På den måten bidrar også vi til at EU-debatten forblir steindød. Slik bør det ikke være

Selv om EU-spørsmålet er dødt i Norge, er det høyst levende i verden. Et overveldende flertall av unionens borgere støtter EU som prosjekt, men skepsisen har vokst i flere medlemsland. Blant italienerne er det nå bare 39 prosent som er positive til EU-medlemskapet. Deltagelsen i Europa-parlamentsvalg er lav: I EU som helhet godt under 50 prosent i 2014, og nede på 20-tallet i enkelte land. Fremveksten av autoritære regimer i Ungarn og Polen, et tidvis vaklende Nato og et uforutsigbart USA gjør at EU får en vanskeligere jobb. Og britenes utmelding viser at det europeiske fellesskapet smuldrer hvis ingen kjemper for det.

Hulda Holtvedt, talsperson for Grønn Ungdom
Hulda Holtvedt, talsperson for Grønn Ungdom

Situasjonen i Europa og verden har forandret seg mye siden 1994. Da nordmenn sist stemte over norsk EU-medlemskap, visste vi mindre om hva som ville bli de store utfordringene i vårt århundre. Over tyve år senere vet vi mer: Klimaendringer, migrasjon, personvern og stordata, skattlegging av nye inntektsmodeller, for å nevne noe. Utfordringer som ingen land kan løse alene.

Grønn Ungdom skal avgjøre hva vi mener om norsk EU-medlemskap på landsmøtet i høst. Det skal vi fordi den grønne stemmen trengs i et så viktig spørsmål for vår verdensdel, vår generasjon og vår tid.

Det er ikke åpenbart hva et norsk, grønt parti skal mene om EU-medlemskap. For meg er et av de tyngste argumentene mot at vi må sikre oss muligheten til å ha et bærekraftig og dyrevennlig landbruk i mange generasjoner fremover.

EU er på sett og vis en rikmannsklubb for noen av verdens mest privilegerte land. Ved å melde oss inn, mister vi ikke bare vår selvstendige stemme i en del internasjonale sammenhenger, men vi blir også med i et politisk fellesskap der verdier som privatisering, liberalisering og forbruksvekst står sterkt. Dette er ikke alltid negativt. Men det er negativt hvis det svekker offentlige tjenester, øker klimagassutslipp eller går på bekostning av verdens fattige.

Faktum er at det kommer sørgelig mye høyrepolitikk fra EU. I høst skal Stortinget debattere EUs fjerde jernbanepakke, som tvinger gjennom privatisering av jernbanen. Det er et eksempel på EU-politikk som kan bli tung å svelge for et grønt parti.

På den annen side – hva slags politikk som kommer fra EU, avgjøres av hvilke politikere som velges inn. Den grønne gruppen i Europaparlamentet jobber systematisk for mer demokrati, bærekraftig natur- og arealforvaltning, sosial utjevning og smartere klimapolitikk. Grønne partier eksisterer fordi det ikke holder at miljøbevegelsen står utenfor forhandlingsrommene og demonstrerer. Vi må sitte inne i forhandlingsrommene, også om det innebærer å delta i et system som ikke er ideelt.

Grønne partier eksisterer fordi det ikke holder at miljøbevegelsen står utenfor forhandlingsrommene og demonstrerer
Hva slags politikk som kommer fra EU, avgjøres av hvilke politikere som velges inn

For meg koker spørsmålet om norsk medlemskap ned til hvorvidt man tror at EU er bra for verden. Hvis man mener, som meg, at EU er viktig for klimaet, menneskerettighetene og den liberale verdensordenen, og hvis man ikke vil at andre skal melde seg ut, er det vanskelig å rettferdiggjøre at ikke Norge skal inn.

EU er viktig for klimaet, menneskerettighetene og den liberale verdensordenen, og hvis man ikke vil at andre skal melde seg ut, er det vanskelig å rettferdiggjøre at ikke Norge skal inn

Å si ja til medlemskap betyr ikke at man skal ha et ukritisk syn på EU. En av denne regjeringens største feil er at de skyver EU foran seg når de mangler handlekraft her hjemme. Den siste klimameldingen lover samarbeid med Europa, men er fullstendig blottet for egne klimatiltak. Sånn er det ikke nødt til å være. Vårt nærmeste naboland er både EU-medlem og har verdens mest ambisiøse klimapolitikk på hjemmebane.

I skrivende stund er USAs president på vei hjem fra et møte med den russiske diktatoren. Den samme presidenten har det siste året trukket seg ut av Parisavtalen, trukket seg ut av Iran-avtalen, iverksatt en lang rekke proteksjonistiske tiltak og skjelt ut europeiske statsledere én etter én. Verden trenger Europa. Om det er i form av EU eller noe annet, kan ikke De Grønne svare på ennå. Men vi bør gjøre det i god tid før tid før neste stortingsvalg.(Vilkår)

Verden trenger Europa

Meretes utvalgte: Amerikas beste zinfandel
En delikat zinfandel høres ut som en av vinverdenes største motsigelser. Men den finnes, tro meg. Og den er ypperlig til grillmaten.
01:13
Publisert: