Lars Sørgard

Lars Sørgard, konkurransedirektør

Økt markedsmakt svekker økonomien

For få bedrifter i en næring har uheldige konsekvenser for samfunnet. Effektiv fusjonskontroll må til.

Publisert: Oppdatert:

I mange foretakssammenslutninger kan det være noe som er bra for kundene og samtidig noe som er skadelig. Vipps-fusjonen, der Vipps gikk sammen med Bankaxept og BankID, er et eksempel på det. (...) Samtidig er det viktig at det er mulighet for utfordrere å etablere seg, særlig i markedet for betalingsløsninger, skriver artikkelforfatteren.
I mange foretakssammenslutninger kan det være noe som er bra for kundene og samtidig noe som er skadelig. Vipps-fusjonen, der Vipps gikk sammen med Bankaxept og BankID, er et eksempel på det. (...) Samtidig er det viktig at det er mulighet for utfordrere å etablere seg, særlig i markedet for betalingsløsninger, skriver artikkelforfatteren. (Foto: Mikaela Berg)