Lars Sørgard

Lars Sørgard, konkurransedirektør

Stordriftsfordeler som blir ulemper

Hvis bare landsdekkende bedrifter kan gi anbud, står en i fare for å svekke konkurransen. Sentraliserte innkjøp kan slå feil.

Publisert: Oppdatert:

I Norge er det et fåtall hotellkjeder som er landsdekkende, dette kan få konsekvenser for anbudskonkurranser, skriver artikkelforfatteren. Her fra en av Thon-kjedens hoteller i Oslo.
I Norge er det et fåtall hotellkjeder som er landsdekkende, dette kan få konsekvenser for anbudskonkurranser, skriver artikkelforfatteren. Her fra en av Thon-kjedens hoteller i Oslo. (Foto: Fartein Rudjord)