Stordriftsfordeler som blir ulemper

Hvis bare landsdekkende bedrifter kan gi anbud, står en i fare for å svekke konkurransen. Sentraliserte innkjøp kan slå feil.

I Norge er det et fåtall hotellkjeder som er landsdekkende, dette kan få konsekvenser for anbudskonkurranser, skriver artikkelforfatteren. Her fra en av Thon-kjedens hoteller i Oslo. Foto: Fartein Rudjord
I Norge er det et fåtall hotellkjeder som er landsdekkende, dette kan få konsekvenser for anbudskonkurranser, skriver artikkelforfatteren. Her fra en av Thon-kjedens hoteller i Oslo. Foto: Fartein Rudjord
Publisert 17. April 2018, kl. 18.47Oppdatert 17. April 2018, kl. 18.47