Innlegg: Blind tro på digitalisering kveler viktig kunnskap

Arbeidstagere opplever en del datasystemer som lite relevante, fordi systemene ikke tar opp i seg den «tause» kunnskapen deres. Ferske studier dokumenterer dette.

Næringslivets to viktigste strategier, «digitalisere virksomheten» og «satse på ansattes kunnskap», vil jobbe mot hverandre hvis de ikke balanseres nøye, skriver artikkelforfatteren.
Næringslivets to viktigste strategier, «digitalisere virksomheten» og «satse på ansattes kunnskap», vil jobbe mot hverandre hvis de ikke balanseres nøye, skriver artikkelforfatteren.Foto: Pavel Vinnik/Getty Images/Istockphoto
Publisert 5. April 2021, kl. 17.36Oppdatert 5. April 2021, kl. 17.36