Nå er målet å få til «betydelige endringer» – først og fremst ved å unnta skog fra regelverket.

Som landbruksminister høstet Frps Sylvi Listhaug storm for forslaget om å skrote konsesjonsloven og oppheve boplikten. Det ble umiddelbart skutt ned av opposisjonen – også samarbeidspartiene Venstre og KrF – da det ble sendt ut på høring høsten 2014. Siden har lite skjedd.

Et annet omstridt Listhaug-forslag har lidd samme skjebne, nemlig forslaget om å fjerne priskontrollen ved salg av landbrukseiendommer. Dette har vært til behandling i næringskomiteen i halvannet år, men nå er det tegn til bevegelse.

– Gir ikke opp

I utgangspunktet ble behandlingen av priskontrollen utsatt slik at næringskomiteen kunne se på saken samtidig med forslaget til oppheving av konsesjonsloven.

Men den saken er tapt, erkjenner statsminister Erna Solberg (H). Under sin oppsummerende pressekonferanse før jul trakk hun fram konsesjonsloven som ett av tre eksempler på saker der regjeringen ikke får flertall for sitt primære syn. De to andre var valgfritt sidemål i skolen og søndagsåpne butikker.

– Vi vil neppe lykkes med å fjerne konsesjonsloven, men vi gir ikke opp å få til betydelige endringer, sier Høyres næringspolitiker Gunnar Gundersen til NTB.

Han mener konsesjonsloven er et alvorlig inngrep i eiendomsretten og at iallfall skogeiendommer bør unntas fra regelverket.

– Skognæringen er svært forskjellig fra jordbruket. Den er svært konkurranseutsatt, har intet importvern eller vesentlige tilskuddsordninger og har et stort potensial for økt verdiskaping og arbeidsplasser, sier han.

Ulike løsninger

Ifølge Høyre-representanten er næringskomiteen i innspurten i arbeidet med priskontrollen. Når innstillingen avgis i månedsskiftet januar/februar, håper Høyre å legge klare føringer på arbeidet med konsesjonsloven, sier han.

– Hvilke lovendringer som må foretas, gjenstår å finne ut av, men en modell der gårdbruker eller skogeier selv definerer om eiendommen i hovedsak er jordbruk eller skogbruk og dermed er konsesjonspliktig, virker på meg som den beste.

Gundersen sier Høyre også ønsker å få hevet arealgrensene betraktelig når det gjelder konsesjonspliktige jordbrukseiendommer, men erkjenner at Venstre vil avgjøre hvor langt regjeringspartiene kommer. Stortingets øvrige partier er negative til dette.

– Det viktigste for oss er å få fjernet konsesjon på skog, fordi dette er en viktig verdikjede som lever i et internasjonalt marked uten vesentlige tilskudd eller noen form for handelshindringer, sier Gundersen.

Den nyslåtte landbruksministeren Jon Georg Dale (Frp) er knapp i sine kommentarer.

– Jeg avventer Stortingets behandling av forslaget fra regjeringen om å oppheve priskontrollen i konsesjonsloven, sier han.

Les også:

Én usikkerhetsfaktor peker seg ut for 2016  

Slik er kandidatene hodejegerne jakter på nå  

Se DNtv: Derfor velger Mads Hagen (53) å gjennomføre en plastisk operasjon

Mats skar vekk dobbelthaken
Mads Hagen (53) er en av stadig flere menn som velger å gjennomføre en plastisk operasjon for å endre på utseendet sitt.
07:49
Publisert:
 (Vilkår)Copyright Dagens Næringsliv AS og/eller våre leverandører. Vi vil gjerne at du deler våre saker ved bruk av lenke, som leder direkte til våre sider. Kopiering eller annen form for bruk av hele eller deler av innholdet, kan kun skje etter skriftlig tillatelse eller som tillatt ved lov. For ytterligere vilkår se her.