Den store sjefen snakket inspirert om at de hundre lederne han hadde samlet i hotellets største sal måtte begynne å tenke utenfor boksen fordi publikums forventninger til virksomheten ville øke i årene fremover, samtidig som nedskjæringer måtte påregnes.

På den store skjermen viste den store sjefen et stort bilde av flittige bier i en bikube.