Min erfaring er at de mest krevende, men også beste, tillitsvalgte, er de som har lest «Tillitsmannen» av Einar Gerhardsen og gått LO-kurs på Sørmarka eller tilsvarende i andre organisasjoner. Mange ledere hadde hatt nytte av lignende kurs.

Nylig hørte jeg en leder uttale at styringsretten er avleggs.