Så lenge vi har hatt språk, har forkortelser vært brukt. Selv i eldgamle manuskripter er sammentrekninger og symbol avdekket. Forkortelser finnes i alle språk. Fra et studieopphold i England tidlig på 1990-tallet husker jeg hvor utfordrende det var å følge akademiske innlegg, delta i sosiale sammenhenger, ja enda til lese aviser, når forkortelser var regel heller enn unntak.