Det er SÅ 2019 når ledere i politikk og arbeidsliv bruker en pågående krise som unnskyldning for ikke å ta tak i problemer. Ledelse er nemlig ikke lenger tohendig, som ledelsesforskningen kaller det – altså drift og utvikling, men trehendig. Den nye normalen er fortsatt å ha oppmerksomhet på effektiv drift, fornyelse og innovasjon, men også mer eller mindre kontinuerlig krisehåndtering. Ledelse vil kreve mer utvikling av organisatorisk resiliens, altså evne til å forutse trusler, håndtere det uønskede og tilpasse til nye og endrede forutsetninger.