Lederen var klar til å utnevne en god venn til et viktig verv i organisasjonen. Da var det en nær medarbeider som protesterte, og sa at utnevnelsen til det vervet burde lederen overlate til andre. Her var hun inhabil på grunn av vennskapet.