Bård Kuvaas

Bård Kuvaas, professor ved Handelshøyskolen BI

Mål- og resultatstyring på feil sted

Det er ironisk at de organisasjoner hvor mål- og resultatstyring synes å være mest utbredt, er der hvor det er minst egnet og mest skadelig.

Publisert: Oppdatert:

En nylig publisert litteraturgjennomgang viser derimot at mål- og resultatstyringssystemer kan ha betydelige uintenderte konsekvenser (se faktaboks).
En nylig publisert litteraturgjennomgang viser derimot at mål- og resultatstyringssystemer kan ha betydelige uintenderte konsekvenser (se faktaboks). (Foto: Istock/Getty Images)