Tilliten til våre politikere settes stadig på prøve. Personer som har hatt høy tillit blant mange, viser seg å ha jukset med reiseregninger, misbrukt ordningen for pendlerboliger, gitt verv som vennetjenester eller på andre måter misbrukt sin stilling. Avsløringene kommer på rekke og rad, og mange har måttet fratre sine verv.