Bård Kuvaas

Bård Kuvaas, professor ved Handelshøyskolen BI

God intern effekt av å vise ansvar

Det at selskaper følger lover og regler gir neppe opphav til stolthet og organisasjonstilknytning, men det gjør opplevelse av samfunnsansvar.

Publisert: Oppdatert:

A group of young professionals working together in a bright, modern office space. ---
A group of young professionals working together in a bright, modern office space. --- (Foto: Istock/Getty Images)