Sykelønnsordningen i 12 akter

Er trepartssamarbeidet i ferd med å bli en forutsigbar forestilling der mange er uenig, slik at status quo blir løsningen?

Det blir for unyansert å tro at svekket sykelønn gir lavere fravær. Likevel er det ikke bærekraft i dagens ordning. Foto: Istock/Getty Images
Det blir for unyansert å tro at svekket sykelønn gir lavere fravær. Likevel er det ikke bærekraft i dagens ordning. Foto: Istock/Getty Images
Publisert 4. February 2018, kl. 14.16Oppdatert 4. February 2018, kl. 14.16