Anne-Kari Bratten

Anne-Kari Bratten, administrerende direktør i Arbeidsgiverforeningen Spekter

Sykelønnsordningen i 12 akter

Er trepartssamarbeidet i ferd med å bli en forutsigbar forestilling der mange er uenig, slik at status quo blir løsningen?

Publisert: Oppdatert:

Det blir for unyansert å tro at svekket sykelønn gir lavere fravær. Likevel er det ikke bærekraft i dagens ordning.
Det blir for unyansert å tro at svekket sykelønn gir lavere fravær. Likevel er det ikke bærekraft i dagens ordning. (Foto: Istock/Getty Images)