Frie valg er demokratiets gullstandard. Tilstanden til et demokrati beskrives gjerne med valgdeltagelsen. I Norge har vi relativt høy valgdeltagelse. 78 prosent av oss stemte ved sist stortingsvalg og seks av ti brukte stemmeretten ved kommunevalget i 2015.

Valgforskerne er imidlertid ikke bare opptatt av hvor mange som stemmer, men også av hvem som stemmer. At forskjellene mellom ulike grupper er til dels betydelige, er et problem som på sikt kan ha store konsekvenser.