I flere år har har noen av landets best betalte meglere og konsulenter kunnet glede seg over halv skatt sammenlignet med andre høytlønnede arbeidstakere. Årsaken er en skattemessig konstruksjon som går under navnet "indre selskap". Deltakerne i et indre selskap får overskuddet utbetalt som kapitalinntekt, ikke lønn.

De betaler dermed 28 prosent i skatt for store deler av inntekten i stedet for skatt på arbeidsinntekt. Meglerne og konsulentene har sluppet unna både toppskatt og trygdeavgift. I tillegg har selskapet sluppet unna arbeidsgiveravgiften.

Denne selskapsformen er fullt lovlig, men har i mange tilfeller vist seg å være et utslag av litt for kreativ skatteplanlegging. Kriteriet for at noe skal anses som kapitalinntekt, er at det faktisk foreligger en investering som gir en kapitalavkastning.

Det har det vært sparsomt med i de sakene som hittil er prøvet for norske domstoler. Eierandelene i de indre selskapene har i noen tilfeller vært justert årlig, i andre tilfeller er kapitalen for andelen ikke engang innbetalt. Deltakerne har som regel heller ikke noen glede av en eventuell verdistigning i virksomheten.

Det rimer dårlig med investeringer, men desto bedre med at inntektene i realiteten er knyttet til deltakernes arbeidsinnsats i selskapet. Samtlige saker har da også endt med full seier for ligningsmyndighetene. Den ekstra skatteregningen kan, ifølge Skatt Øst, komme opp i 1,4 milliarder kroner for årene 2002 til 2007.

Økonomer er glade i å skattlegge arbeidsinntekter fordi arbeidskraften i motsetning til kapitalen ikke lett flytter på seg. Politikerne er glade i skatt fordi de har problemer med å prioritere blant gode formål.

Problemet er ikke at meglere og konsulenter må betale skatt på linje med andre folk, men at den som arbeider blir straffet hardere enn den som vinner i Lotto, arver eller tjener penger på Børsen. Det er den iboende urettferdigheten i dagens skattesystem.

Les også:
Nytt gigantkrav mot meglere
(Vilkår)Copyright Dagens Næringsliv AS og/eller våre leverandører. Vi vil gjerne at du deler våre saker ved bruk av lenke, som leder direkte til våre sider. Kopiering eller annen form for bruk av hele eller deler av innholdet, kan kun skje etter skriftlig tillatelse eller som tillatt ved lov. For ytterligere vilkår se her.