Det norske oljeskattesystemet har vært en suksess. Den som måtte være i tvil, kan bare sjekke saldoen i Oljefondet og hvor mange oljekroner som pumpes inn i offentlige budsjetter og finansierer norsk velferd.

Behovet for en skjerpet klimapolitikk gir likevel grunn til å skru litt på systemet.

Regjeringen oppgir selv i budsjettdokumentene til Stortinget at dagens oljeskattesystem ikke er nøytralt. Dermed oppmuntrer skattereglene til høyere olje- og gassinvesteringer enn det nøytrale skatteregler ville gjort. Fradragene knyttet til investeringer er for høye. Avskrivninger, rentefradrag og det som kalles friinntekt, gjør at selskapene dekker kun 12 prosent av investeringene, mens de skulle dekket 23 prosent hvis skattesystemet var nøytralt, altså at skattereglene i seg selv ikke skulle påvirke investeringsbeslutningen i den ene eller andre retningen. Neste år utgjør dette skatteincentivet til økte investeringer over ti milliarder kroner, ifølge Nasjonalbudsjettet for 2019.

Dette er et omstridt spørsmål. Både Grønn skattekommisjon, Scheelutvalget og regjeringens ekspertutvalg for grønn konkurransekraft har lent seg på Finansdepartementets analyse. Enkelte andre økonomer mener departementet tar feil.

Dette er viktig av to grunner.

Den første handler om at skattesystemet ikke i seg selv bør stimulere til nye investeringer i olje- og gassutvinning. Det vil være behov for olje og gass også i flere år fremover. Men skattereglene bør ikke bidra til et oppblåst investeringsnivå.

Den andre handler om statens klimarisiko, altså risikoen for å investere i kostbare prosjekter som blir ulønnsomme hvis verden skjerper klimainnsatsen. For staten er det vanskelig å finstyre denne risikoen. Vurderingen er overlatt til oljeselskapene. Slik må det være fordi selskapene kjenner feltene og teknologien best og dermed har best grunnlag for å vurdere lønnsomheten. Men da er det også avgjørende for staten at selskapene faktisk tar sin del av investeringen.

Stortinget må ta tak i dette når statsbudsjettet for 2019 behandles. Enten må Stortinget be om at petroleumsskatten utredes på nytt i lys av økende klimarisiko. Eller så må reglene skjerpes nå. Dette timilliarderkronersspørsmålet kan ikke Stortinget bare la ligge.(Vilkår)Copyright Dagens Næringsliv AS og/eller våre leverandører. Vi vil gjerne at du deler våre saker ved bruk av lenke, som leder direkte til våre sider. Kopiering eller annen form for bruk av hele eller deler av innholdet, kan kun skje etter skriftlig tillatelse eller som tillatt ved lov. For ytterligere vilkår se her.

Den norske matskatten
Slik lager du natronkaker
02:30
Publisert: