Konkurransetilsynet varslet tirsdag at det vil trenge mer tid på å vurdere Nordeas kjøp av personkundeporteføljen til Danske Bank. Det høres fornuftig ut.

Tilsynets foreløpig konklusjon er at konkurransen i det norske markedet kan svekkes av kjøpet, og svekket konkurranse er ikke det bankmarkedet i Norge trenger nå.