DN kunne denne uken fortelle at Færder kommune har sendt over 30 saker til politiet.

De handler alle om det kommunen mistenker er ulovlig hyttebygging i strandsonen. Forbudet har i forskjellige former eksistert siden 1950-tallet, men er de siste årene strammet inn i takt med at hensynet til natur og miljø på den ene siden og allmennhetens rett til ferdsel på den andre, har fått større vekt.

Skjerpede regler har ikke forhindret en rekke personer – flere av dem kjente fjes fra norsk næringsliv – fra å ta seg til rette i hundremeterssonen på de eksklusive feriestedene Tjøme og Hvasser.