Denne uken foreslo Høyre-nestleder Henrik Asheim at ungdom under 18 år bør få lov til å jobbe til midnatt. Dagens regelverk begrenser arbeidstiden, med noen få unntak, til klokken 23.00. Utspillet kommer i en tid med landsdekkende mangel på arbeidskraft. Særlig i utelivsbransjen. Asheims tese er at det vil gjøre det lettere å få personalkabalen til å gå opp hvis vaktene slutter en time senere.

Forslaget ble, ikke overraskende, møtt med alt annet enn begeistring på Youngstorget. Ap-politiker og tidligere LO-topp Trine Lise Sundnes sier til NRK at det er «en usedvanlig dårlig idé». Hovedargumentet er at arbeidstiden for ungdom under 18 år ikke skal være til hinder for skolegang. Det at Asheims forslag handler om sommerjobb, hopper hun bukk over.

Sundnes mener også at Høyres forslag «strekker strikken» og «tøyer grensene» mot konvensjonen om barnearbeid. Det er en veldig spesiell påstand. Her kommer nemlig unntakene i dagens lovverk inn: En 17-åring kan jobbe til midnatt hvis vedkommende står i oppvasken, vasker, eller driver med lett vakthold. Sundnes og hennes regjering anser altså det å skrubbe tallerkener til midnatt som fin sommerjobb, mens matservering av gjester på samme tid av døgnet nærmer seg barnearbeid. Forstå det den som kan.

Hun kroner argumentasjonsrekken med en påstand om at Arbeiderpartiet mener det er viktigst å få voksne inn i arbeidslivet, mens Høyre vil fylle behovet med 15-åringer. Det er ikke bare en uredelig gjengivelse av Asheims forslag, men en kunstig motsetning. Litt utvidet arbeidstid for ungdom er hverken en altomfattende løsning for næringslivets bemanningsbehov eller kjepper i hjulene for annen arbeidspolitikk – heller ikke Arbeiderpartiets.

Man kan ikke kreve at en sittende regjering skal møte opposisjonens forslag med beundring. Men hvis et litt romsligere regelverk kan gjøre hverdagen noe enklere for en av bransjene som ble hardest rammet av pandemien, kunne Ap som et minimum vist en viss form for interesse fremfor å rope ulv om barnearbeid. Høyres forslag er ikke revolusjon, men en litt mer praktisk tilnærming til åpningstider i serveringsbransjen. Det fortjener de et klapp på skulderen for.(Vilkår)Copyright Dagens Næringsliv AS og/eller våre leverandører. Vi vil gjerne at du deler våre saker ved bruk av lenke, som leder direkte til våre sider. Kopiering eller annen form for bruk av hele eller deler av innholdet, kan kun skje etter skriftlig tillatelse eller som tillatt ved lov. For ytterligere vilkår se her.