Norge – og store deler av verden – har flyttet hjem. Arbeidsplassen er blitt hjemmekontor, klasserommet er blitt hjemmeskole. NRK formidler folkeopplysning via Facebook. WHO, Verdens helseorganisasjon, har etablert en informasjonskanal på Whatsapp. Google har lagt in algoritmer som kobler folks koronasøk til råd fra offentlige myndigheter.