Torsdag legges statsbudsjettet frem. D'herrer Vedum og Støre har allerede redegjort for hvordan de skal hente inn penger fra laks, vann- og vindkraft. Og det tenkes pengeinnhenting i flere sektorer. Ifølge en lekkasje til NRK, vil regjeringen gå inn for at utenlandsstudenter skal begynne å betale for seg.

Rundt 20.000-25.000 utlendinger studerer gratis i Norge. De er anslått å koste den norske staten 3,5-5 milliarder kroner.