Ligger det et nytt økonomisk eventyr og venter i havbunnen på norsk sokkel?

Det tror blant annet konsulentselskapet Rystad Energy som i en rapport lokker med årlige inntekter fra mineralutvinning fra havbunnen i størrelsesorden 180 milliarder kroner.

«Hvis det mest optimistiske scenarioet slår til, kan vi, heldigvis, risikere å ha skutt gullfuglen igjen,» sier administrerende direktør Anniken Hauglie i Norsk olje og gass.

Rystad Energy er ikke et konsulentselskap som er kjent for å sikte for lavt, så det er nok et klokt forbehold å ta. Men det kan godt tenkes det ligger interessante forretningsmuligheter her for et land hvis største næring er spesialister på å hente opp ting fra havdypet.

Den fornybare energirevolusjonen som er i vente, vil formodentlig redusere verdien av de norske reservene av olje og gass. På den annen side vil den trolig øke verdien av mineralforekomster som det trengs store mengder av for å bygge ut fornybar energi. Konsulentselskapet peker på at det bare er Fiji som sitter på større mengder mineraler som kobber, sink og kobolt enn Norge.

I all begeistringen over konsulentgrafer, bør man ikke glemme at det er en lobbyist som snakker. Hauglie sier også til avisen at «det viktige er at vi sikrer aktivitet i olje- og gassnæringen fremover slik at vi holder den gående frem til vi kan begynne med ny industrivirksomhet». Det er vanskelig å forstå Hauglie annerledes enn at hun ber om så gunstige vilkår for olje- og gassindustrien at den kan holde maskineriet i gang helt til mineralutvinning på dypt vann blir en realitet.

Dette minner om manuskriptet næringen snakket fra da koronakrisen traff norsk sokkel tidligere i år. Da var også historien at oljeselskapene sto midt oppe i en grønn omstilling som uheldigvis sto i fare fordi bunnen hadde falt ut av oljemarkedet.

Lokket av utsiktene til å redde arbeidsplasser og erstatte skitten olje med grønn industri, ga et bredt flertall på Stortinget næringen en helt uforståelig gunstig skattepakke.

Resultatet av den er imidlertid ikke grønn omstilling, det er mer olje og gass og økt risiko for investeringer av tvilsom lønnsomhet.

Skal offshoreindustrien overleve, må den omstille seg. Da er og blir det en dårlig idé å gi næringen bedre vilkår i den virksomheten den skal omstille seg bort fra.(Vilkår)Copyright Dagens Næringsliv AS og/eller våre leverandører. Vi vil gjerne at du deler våre saker ved bruk av lenke, som leder direkte til våre sider. Kopiering eller annen form for bruk av hele eller deler av innholdet, kan kun skje etter skriftlig tillatelse eller som tillatt ved lov. For ytterligere vilkår se her.