Debatten om flere kvinner i nøkkelposisjoner i arbeidslivet har fått et oppsving med Metoo-kampanjen. Solid kvinneinnslag på toppene antas å være en god vaksine mot en kultur som tillater seksuell trakassering. Antagelsen støttes av forskning. En annen faktor som kan påvirke kvinnerekruttering, er om de blir verdsatt og behandlet på lik linje med menn.

I Oljefondet er fem av 18 ledere i to toppledergrupper kvinner.