At store samferdselsinvesteringer i de største byene blir et valgkamptema, er ikke overraskende. Prioritering av en type infrastruktur, betyr at andre samferdselsprosjekter ikke blir realisert. Mange steder i Norge er veinettet i dårlig forfatning og heller ikke sikret mot ras. At noen mener dette må prioriteres foran gigantiske utbygginger i og rundt Oslo, Bergen eller Trondheim, er helt legitimt. For den som har sitt daglige virke andre steder i landet, får man lite igjen for prosjektene som ligger i de såkalte byvekstavtalene.