DN mener: En god advokat koster. Den regningen må samfunnet dekke for de dårligst stilte.

Å satse på at advokater tar på seg oppdrag av ren idealisme er en risikabel strategi.

Publisert: Oppdatert:

Advokatforeningens leder Jon Wessel-Aas har bedt sine medlemmer om å streike mot lave offentlige salærsatser.
Advokatforeningens leder Jon Wessel-Aas har bedt sine medlemmer om å streike mot lave offentlige salærsatser. (Foto: Gunnar Blöndal)