Solberg-regjeringen har iverksatt en rekke tiltak med ett, fortjenestefullt mål for øye: Å heve læreres kompetanse. Den har innført mastergradsløp, krav om fire i matte fra videregående og tilbud om videreutdannelse til «gamle» lærere for å innfri nye kompetansekrav i basisfagene. Dette er veldig bra tiltak. Kvaliteten på lærerne er avgjørende for elevenes resultater. Det er derfor viktig at læreryrket er attraktivt for flinke og ambisiøse folk.

Baksiden av medaljen er at all oppgraderingen tapper skolene for lærerkrefter og kommer på toppen av en allerede betydelig lærermangel mange steder i landet.