Det betyr at Likestillings- og diskrimineringsnemnda fra neste år skal få myndighet til å gi oppreising og erstatning i slike saker.

– Et historisk gjennomslag, sier SVs Freddy André Øvstegård til NTB.

– Personer som utsettes for seksuell trakassering, må i dag ta saken til domstolene. Det er kostbart både økonomisk og personlig, og det ender svært sjelden med dom. Derfor får vi nå gjennomslag for å tette dette hullet i kvinners rettssikkerhet og sørge for at det er overgriperen som må bære ansvaret for sine handlinger, ikke offeret, sier han.

I tillegg skal arbeidsgivere kunne holdes ansvarlig.

– En seier

– Dette er en veldig god nyhet og er en seier for alle dem som er opptatte av at vi må ha et godt rettsvern for personer som er utsatt for seksuell trakassering, sier likestillingsombud Hanne Bjurstrøm til NTB.

Bjurstrøm har tidligere slått fast at ofre for seksuell trakassering i praksis ikke har hatt et rettsvern og har støttet forslaget om et lavterskeltilbud. Nå forventer hun at regjeringen raskt kommer til Stortinget med forslag om hvordan vedtaket skal gjennomføres.

Tre punkter

Det var SV og Rødt som før jul kom med hver sine representantforslag om tiltak mot seksuell trakassering i kjølvannet av metoo-kampanjen.

Torsdag leverte familie- og kulturkomiteen sin innstilling. Det er full enighet om tre forslag:

  • Styrke veilednings- og hjelpetilbudet til personer som utsettes for seksuell trakassering. Tilbudet skal ivaretas av Likestillings- og diskrimineringsombudet.
  • Sikre at seksualundervisningen i skolen inkluderer grensesetting og respekt av andres grenser.
  • Avklare hvordan spørsmål om seksuell trakassering skal tas inn i Elevundersøkelsen eller andre relevante undersøkelser i skolen.

– Jeg er veldig glad for at vi fikk til et forlik her, men jeg hadde håpet at også regjeringspartiene hadde blitt med på det viktigste forslaget om bedre rettsvern, sier saksordfører Åslaug Sem-Jacobsen (Sp).

Neste uke skal saken opp til debatt i Stortinget.

Holdninger

Øvstegård mener det er viktig at skolene kommer mer på banen når det gjelder seksuell trakassering.

– Holdninger knyttet til egne og andres grenser og respekt for andres kropp, settes tidlig, derfor er det viktig at vi i skolen snakker om dette i seksualundervisningen, sier han.

Rødt fikk imidlertid ikke flertall for flere forslag som går direkte på seksuell trakassering i arbeidslivet, blant annet at forebygging og oppfølging av seksuell trakassering skal tas inn i arbeidsmiljølovens bestemmelser om helse, miljø og sikkerhet (HMS). Skuffende, mener partiets vararepresentant til Stortinget, Seher Aydar.

– Det er like mange som blir seksuell trakassert på jobb som på byen. Arbeidet mot seksuell trakassering bør styrkes i HMS-arbeidet, både gjennom arbeidsmiljøloven og i forskrifter, sier hun.

(©NTB)(Vilkår)