Seismikkstyreleder og tidligere fondsforvalter Arne Vigeland er i strid med sin tidligere arbeidsgiver, London-baserte Ennismore Fund Management, hvor han fra 2001 til 2009 var ansatt som fondsforvalter. Etter kostbare tap i engelsk rett risikerer 40-åringen nå å få tvangssolgt boligen på Nesøya, som ble kjøpt for 13 millioner kroner i 2006.

– Jeg vil ta skritt i løpet av kort tid for å komme i dialog med skyldneren, sier advokat Odd Einar Bruusgaard, som er rettens medhjelper i tvangssalgsprosessen.

DN skrev om Vigeland i begynnelsen av april. 40-åringen tok sagen i egne hender og kappet uthuset til naboen på Nesøya i Asker i to.

Rev halve naboens uthus video
00:00
Publisert:

Vigeland begrunnet rivingen med at uthuset fra 1947 krysset tomtegrensen. Naboekteparet, som var på ferie i Spania da Vigeland gikk til verks, fikk et sjokkmøte med uthuset da de kom hjem. De har varslet søksmål og krever 443.000 kroner i erstatning

«Har midler til å betale»

Rettstvistene om lønn, bonus, pensjon, saksomkostninger og sikkerhetsstillelse for omkostningene har gått for domstolene på Cayman Island, i London, i Sandvika og i Oslo. I mai og juni i år besluttet Asker og Bærum tingrett tvangssalg av Arne Vigelands hus til fordel for Ennismore Fund Management og Jersey-selskapet Vistra Corporate Services, som tilsammen krever nordmannen for 370.000 britiske pund, vel 3,8 millioner kroner, i saksomkostninger. Vigeland tok stridighetene til lagmannsretten, men tapte tidligere denne måneden også i Borgarting lagmannsrett.

KAPPET I TO. Ekteparet Wencke og Roger Waages uthus.
KAPPET I TO. Ekteparet Wencke og Roger Waages uthus.
– Nå må Arne Vigeland ta stilling til om han skal påanke tvistene til Høyesterett, eller om han skal betale kravene. Min klient har midler til å betale dette, det står ikke på likviditeten og den økonomiske evnen, sier advokat og partner Erling Høyte i advokatselskapet Arntzen de Besche.

Ifølge ligningen hadde Arne Vigeland kun 8695 kroner i inntekt i 2012, men sto med 3,8 millioner kroner i formue. Vigeland fortsatte å jobbe for det engelske fondet etter at han flyttet hjem til Norge fra London i juni 2004.

Krever 9,4 millioner

Av en kjennelse fra Borgarting lagmannsrett i juni i år fremgår det at 40-åringen mener han har krav på vel 920.000 britiske pund, rundt 9,4 millioner kroner, i lønn og bonus for 2002, 2003 og 2004, inkludert saksomkostninger. Den tidligere fondsforvalteren mener ifølge kjennelsen at Ennismore Fund Management ikke skal ha betalt en andel av opptjent lønn og bonus til pensjonsfondet Vistra Corporate Services på Jersey, som avtalt. Partene er også uenige om bonusberegningen. Men Arne Vigelands krav førte altså ikke frem i engelsk rett, og han er idømt saksomkostninger på tilsammen 370.000 pund. Også Vigeland skal få dekket noen saksomkostninger, men dette beløpet er ennå ikke fastsatt, fremgår det av et ferskt rettsdokument.

AVVISER. – Det blir helt sikkert ikke noe tvangssalg, fastslår Arne Vigelands advokat, Erling Høyte.
AVVISER. – Det blir helt sikkert ikke noe tvangssalg, fastslår Arne Vigelands advokat, Erling Høyte. (Foto: Dagens Næringsliv)
– Det blir helt sikkert ikke noe tvangssalg. Arne Vigeland vil gjøre opp hvis norske domstoler mener han er forpliktet til det, forteller den tidligere fondsforvalterens advokat, Erling Høyte.

Advokat Magnus N. Snellingen i Wiersholm representerer Ennismore Fund Management og Vistra Corporate Services. Snellingen ønsker ikke å kommentere tvistene. Advokat Sverre Olav Skogrand, som representerer naboekteparet, vil ikke si noe om den varslede erstatningssaken etter rivingen av uthuset på det nåværende tidspunkt.

– Jeg har ikke oppfattet det slik at noe krav er fremmet eller at stevning er tatt ut, men jeg er ikke engasjert som Vigelands advokat i den saken, kommenterer Arne Vigelands prosessfullmektig i tvangssalgssakene, Erling Høyte.

Les også:

SAS starter champagnerute til USA

Flatland kutter prisen igjen

Skal kjøpe eiendom for én milliard i uken(Vilkår)Copyright Dagens Næringsliv AS og/eller våre leverandører. Vi vil gjerne at du deler våre saker ved bruk av lenke, som leder direkte til våre sider. Kopiering eller annen form for bruk av hele eller deler av innholdet, kan kun skje etter skriftlig tillatelse eller som tillatt ved lov. For ytterligere vilkår se her.