Norwegian la som ventet frem et underskudd for årets tre første måneder fredag. Dette er en periode av året som vanligvis er krevende økonomisk og underskuddet ble dratt lenger ned av omikronvarianten og nye reiserestriksjoner. Underskuddet endte på drøyt én milliard kroner før skatt.