– Økt aktivitet med ubemannede luftfartøyer eller droner ved olje- og gassanlegg offshore og på land har medført et behov for å sikre at uvedkommende ikke skal få tilgang til å observere, innhente informasjon eller på annen måte true sikkerheten i nærheten av viktige nasjonale anlegg, skriver direktør Nina B. Vindvik i Luftfartsdirektoratets direktoratsavdeling til Bergens Tidende.

Hun viser til at den siste tids endring i den sikkerhetspolitiske situasjonen i Europa har satt økt fokus på objektsikkerhet.

Anleggsområdene, hvor luftrommet nå trolig stenges permanent, er Stureterminalen og Kollsnes prosessanlegg i Øygarden kommune samt Tjeldbergodden i Aukra kommune i Møre.

Det er Equinor som har søkt om at restriksjonene gjøres permanent. De har i søknadene vist til at sivile ubemannede luftfartøyer flere ganger har fløyet over anleggene.

Luftfartstilsynet foreslår egne forskrifter for å regulere flyforbudet. Forskriftene er sendt ut på høring om tilsynet ønsker å la de tre i kraft i ekspressfart. Høringsfristen er ute 15. november.

Flyforbudet vil gjelde all lufttrafikk fra hav- eller bakkenivå og opp til 1000 meters høyde.(Vilkår)Copyright Dagens Næringsliv AS og/eller våre leverandører. Vi vil gjerne at du deler våre saker ved bruk av lenke, som leder direkte til våre sider. Kopiering eller annen form for bruk av hele eller deler av innholdet, kan kun skje etter skriftlig tillatelse eller som tillatt ved lov. For ytterligere vilkår se her.