I en fersk dom denne uken vedtok EU-domstolen at en ulovlig streik blant kabinansatte i flyselskapet TUIfly i 2016 ikke fritar flyselskapet for erstatningsansvar overfor reisende som fikk sine flyavganger utsatt eller kansellert.

I saken, som startet i 2016, overrasket TUIfly de ansatte med en ikke varslet omstrukturering i selskapet. De ansatte gikk til aksjon og i løpet av kort tid var 89 prosent av pilotene og 62 prosent av kabinpersonalet sykmeldt en uke. Streiken var ulovlig, i og med at den ikke var varslet og initiert av fagforeningene.

Tidligere har all streik i flyselskaper vært ansett som «ekstraordinære omstendigheter» og unntatt erstatningsansvar.

Nå har EU-domstolen satt presedens for at en ulovlig streik ikke nødvendigvis er dekket av unntaket, ettersom en slik reaksjon ikke er unaturlig når arbeidsgiver på sin side overrasket de ansatte med en nedskjæring uten forvarsel.

– EU-domstolen har fastslått at en streik ikke utgjør ekstraordinære omstendigheter. Det betyr at flyselskapene kan være erstatningspliktige med opp til 600 euro per person dersom de blir rammet av flyforsinkelser på grunn av streik gjennomført av flyselskapets egne ansatte. Med dette vedtaket styrkes de europeiske passasjerettighetene betydelig, og det er vi selvsagt veldig fornøyde med, sier Andreas Hermansson i Airhelp Norge.

Pia Cecilie Høst i Forbrukerrådet.
Pia Cecilie Høst i Forbrukerrådet. (Foto: Forbrukerrådet)

Airhelp er et selskap som lever av å hjelpe reisende med å få erstatning fra flyselskaper. Selskapet varsler nå at de vil gjenåpne «flere tusen» lukkede saker på vegne av flypassasjerer, også i Norge. I deres øyne skal dommens begrunnelse tolkes slik at ingen typer streik kan ses på som ekstraordinære omstendigheter.

– Flyselskapene kommer til å måtte håndtere mange krav om kompensasjon, da denne avgjørelsen også gjelder for tidligere streiker. Vi anbefaler alle som er blitt rammet av streik om å søke kompensasjonen de har krav på fra flyselskapene, sier Hermansson.

Ikke så enkelt

Forbrukerrådet sier de ikke tolker dommen på samme måte som Airhelp fordi en varslet streik og en ulovlig streik med sykemeldinger som virkemiddel ikke kommer inn under samme regel.

– Man har krav på kompensasjon for forsinkelser og kanselleringen som skyldes flyselskapet. Flyselskapene har ansvar for å ha backuppersonale tilgjengelig i tilfelle sykdom, så i dette tilfellet – hvor mange ansatte ble sykmeldt – er de ansvarlige. Dommen får dermed begrenset betydning siden man allerede har rett på kompensasjon ved personalmangel, sier Pia Cecilie Høst, leder for forbrukerdialog i Forbrukerrådet til DN.

Hun sier dommen forsterker flypassasjerenes rettigheter siden den forhindrer at flyselskapene skal kunne bruke unntaket om streik feilaktig.

– Jeg tror derfor ikke rådgivere som Airhelp vil kunne få ut mer erstatning fra flyselskapene etter denne dommen, sier Høst.

Ulovlige streiker er ikke et mye brukt virkemiddel i Norge, men skjer mest i andre EU-land.

Vil følge Transportklagenemnda

Både SAS og Norwegian sier de vil følge presedensen satt av dommen dersom den blir rettskraftig i Norge.

– SAS har som mål å opptre korrekt og alle skal føle seg trygge på rett behandling av oss. Dersom dommen setter rettskraftig presedens i Norge vil vi etterleve dette, sier pressekontakt Knut-Morten Johansen i SAS.

Knut Morten Johansen, kommunikasjonssjef i SAS, sier selskapet vil følge presedens av dommen dersom den blir rettskraftig i Norge.
Knut Morten Johansen, kommunikasjonssjef i SAS, sier selskapet vil følge presedens av dommen dersom den blir rettskraftig i Norge. (Foto: Skjalg Bøhmer Vold)

Han sier at en regelendring kun vil påvirke flyprisene i ytterste konsekvens.

– Rent hypotetisk kan en slik ikke-varslet streik kunne ramme tusenvis av passasjerer. Det gir store konsekvenser for dem, men kan også gi store økonomiske konsekvenser for flyselskapene. Dersom det viser seg å bli en stor belastning for flyselskapene må dette kompenseres for på inntektssiden, det vil si dyrere flybilletter. Det er ikke sikkert samfunnet og det reisende publikum er tjent med det, sier Johansen.

Foreldet pilotstreik

Norwegian sier passasjerene ikke må få falske forhåpninger av utspillet til Airhelp.

– Vi forholder oss til EUs regelverk og tar dommen til etterretning. Når det gjelder eventuelle nye krav i forbindelse med streiken i Norge for tre år siden, så vil ikke det være aktuelt, fordi saken er foreldet, i henhold til norsk lov, skriver pressekontakt Lasse Sandaker-Nielsen i Norwegian i en sms til DN.

– Vi forholder oss til loven og tar EUs dom til etterretning, opplyser Lasse Sandaker Nielsen, pressekontakt i Norwegian, på vegne av selskapet.
– Vi forholder oss til loven og tar EUs dom til etterretning, opplyser Lasse Sandaker Nielsen, pressekontakt i Norwegian, på vegne av selskapet. (Foto: Per Thrana)

Han henviser til pilotstreiken i 2015 hvor 650 piloter ble tatt ut i streik og over 200.000 passasjerer ble rammet.

Norsk Reiselivsforum, som er sekretariat for Transportklagenemnda, sier dommen ikke kan brukes sjablonmessig, hver sak må vurderes individuelt.

Daglig leder Anne B. Lea i Norsk Reiselivsforum,
Daglig leder Anne B. Lea i Norsk Reiselivsforum, (Foto: Fredrik Solstad)

– Vi vil vektlegge denne dommen når vi tar stilling til krav fra flypassasjerer. Nemnden må først vurdere om streiken utgjør en ekstraordinær omstendighet, herunder om den ligger innenfor selskapets faktiske kontroll. Videre må det vurderes om flyselskapet kunne truffet rimelige tiltak for å unngå eller minimere forsinkelsen eller kanselleringen, skriver daglig leder Anne B. Lea i Norsk Reiselivsforum i en epost til DN.(Vilkår)

Se trailer: «Mountain»
02:39
Publisert: