Norsk PMI, som er en temperaturmåler for aktiviteten i industribedrifter, endte på 52,7 i oktober og var dermed uendret fra måneden før, opplyser Danske Bank og NIMA - Norsk Forbund for Innkjøp og Logistikk tirsdag.

En indeks over 50 viser økende aktivitet i industrien.

- Med en uendret PMI-indeks erfarer innkjøpslederne i norske industribedrifter at veksten fortsetter i samme tempo som i september. Den ligger nå på 56,4 og er mest påvirket av hjemmemarkedet, sier Svein-Egil Hoberg i NIMA i en pressemelding tirsdag.

PMI-indeksen har trendet oppover siden sommeren ifjor, men korrigerte ned i august i år, før den snudde opp igjen. Veksten i norsk industri nå vært positiv i seks måneder på rad.

Produksjon over gjennomsnittet

PMI-indeksen er basert på utviklingen i fem delindekser. Etter å ha gjort et kraftig hopp opp til 56,0 i september, falt produksjonsindeksen ned til 53,4 i oktober.

- Produksjonsveksten fortsetter også i oktober, noe den har gjort siden i vår. Indeksen falt noe tilbake fra september, men ligger litt over snittnivå siden veksten startet igjen i april, sier Hoberg.

Ifølge Nima viser de ikke-sesongjusterte tallene at fallet i stor grad skyldes at flere bedrifter melder om lavere produksjon.

Fortsatt fall i sysselsettingen

Delindeksen for sysselsetting i industrien steg fra 47,7 i september til 49,1 i oktober. Verdi under 50 indikerer altså et fortsatt fall, noe som ifølge Nima står i kontrast med andre, tilsvarende temperaturmålere.

- Sysselsettingen er kommentert fra flere hold i den senere tid. Både fra SSB og NAV har det kommet positive signaler om redusert ledighet. Innkjøpslederne i industrien opplever fortsatt nedgang i sysselsettingen, men en indeks på 49,1 viser at nedgangen har klart tegn til utflating, sier Hoberg.

Delindeksene for leverandørers leveringstid og lager av innkjøpte varer ligger i oktober på tilsvarende nivå som tidligere måneder med henholdsvis 52,4 og 47,0.

Norsk PMI

Opprinnelig rapporterte tall i parentes. Kilde: Nima / Danske Bank.

Volatil indeks

Økonomene i Handelsbanken Capital Markets mener at PMI-indeksen ikke har samvariert særlig godt med faktisk industriproduksjon de siste årene.

- Vi nevner den først og fremst fordi overraskelser i PMI tidligere har skapt bevegelser i kronekursen. Dette har nok sammenheng med at utenlandske aktører er vant til at PMI er en god indikator internasjonalt, skriver seniorøkonom Halfdan Grangård i morgenrapporten fra Handelsbanken tirsdag.

Også DNB Markets peker på at tallene fra norsk industri har sprikt den siste tiden.

- Selv om den norske PMI-en er et volatilt tall som i begrenset grad speiler den faktiske utviklingen, vil vi holde et våkent øye med denne, skriver strateg Magne Østnor i morgenrapporten fra DNB Markets tirsdag.

Kronen svekkes noe mot de store valutaene i minuttene etter at indeksen ble publisert klokken 09.00 tirsdag.

Svakere fremtidstro

I forrige uke viste SSBs konjunkturbarometer at norske industribedrifters forventninger fikk seg en knekk igjen i tredje kvartal etter kraftig bedring i første halvår.  Den sammensatte konjunkturindikatoren for industrien falt tilbake igjen til minus fem i tredje kvartal etter å ha hentet seg markant inn i løpet av årets to første kvartaler.

Tallverdier over null antyder at produksjonsvolumet vil øke i kommende periode, mens tallverdier under null antyder at produksjonsvolumet vil falle.

Les mer:  - Det er en økende frykt for et dobbelt fall

SSB: Produksjonsnedgang i industrien  

Følg markedene med DN Investor

Hør DN-podcast om stigende boligpriser, jublende aksjonærer i landets største bank og hvorfor det er glade dager for forbrukerbankene.

 

Får du ikke opp spilleren? Prøv her eller her.

Vi vil gjerne høre fra deg! Send oss gjerne en mail!

Se interaktiv prisgrafikk for alle fylker og beregn prisutviklingen på din bolig.
 

(Vilkår)Copyright Dagens Næringsliv AS og/eller våre leverandører. Vi vil gjerne at du deler våre saker ved bruk av lenke, som leder direkte til våre sider. Kopiering eller annen form for bruk av hele eller deler av innholdet, kan kun skje etter skriftlig tillatelse eller som tillatt ved lov. For ytterligere vilkår se her.

Anbefalt av DNtv:

- Vi her i Miami Gardens avgjør vanligvis om demokratene eller republikanerne vinner Florida
Sorte pastorer busser menigheten til stemmelokalene etter søndagsprekenen.
01:50
Publisert: