Natt til fredag 7. oktober i fjor var det et voldsomt utslag i kursen på britiske pund. I løpet av sekunder krasjet kursen fullstendig, før den senere hentet seg opp igjen.

Slike hendelser omtales ofte som «flash-crash».

Organisasjonen Bank for International Settlements, som ofte omtales som bankenes sentralbank, la fredag frem en rapport etter å ha undersøkt hva som kan være bakgrunnen for den usedvanlig kraftige bevegelsen.

Falt ni prosent på 38 sekunder

I rapporten illustreres det at krasjet skjedde i løpet av en svært kort tidsperiode

  • Klokken 01:07:03 norsk tid natt til 7. oktober ble britiske pund handlet til 1,26 dollar i valutamarkedet. 
  • 38 sekunder sendere, klokken 01:07:41, ble det registrert en midtkurs så lavt som 1,1491 dollar for et pund på Reuters' handelsplattform. Midtkursen er gjennomsnittet av beste salgs- og kjøpsordre på det aktuelle tidspunktet. 

Fallet tilsvarer en svekkelse av pundet på ni prosent i løpet av den korte perioden. På andre handelsplattformer ble det registrert enda lavere midtpunktkurser.

Sårbar for svingninger

Ifølge BIS tyder undersøkelsene på at det ikke er en enkelt årsak til fallet, men at en rekke faktorer har ført til selve nedgangen og bidratt til å forsterke den. Samtidig viser undersøkelsene at handlene foregikk på et tidspunktet på døgnet der valutaen var ekstra sårbar.

«Flere faktorer har trolig bidratt til og forsterket denne markedsforstyrrelsen», skriver BIS i rapporten:

  • Spesielt stor etterspørsel etter å selge pund i forbindelse med sikring av opsjonsposisjoner ser ut til å ha spilt en viktig rolle, ifølge organisasjonen
  • Utførelse av automatiske stopp-loss-ordre, som blir lagt inn for å begrense tapene dersom kursen når en på forhånd definert grense, og at en rekke posisjoner ble lukket i løpet av det korte tidsrommet, har kanskje også påvirket utviklingen.

Disse faktorene ser ifølge BIS ut til å ha bidratt til handelen i terminmarkedene stoppet opp. Dette bidro i sin tur til å fjerne likviditeten som normalt blir tilført valutamarkedene av markedsaktører som er avhengig av data fra terminmarkedene.

Ikke bevis for «fat finger»

I timene etter krasjet ble det pekt på at bevegelsen kunne skyldes en artikkel Financial Times publiserte i løpet av det aktuelle tidsrommet og som ble tolket som negativt for pundet. BIS mener imidlertid at artikkelen kun bare bidro marginalt til fallet, ettersom den ikke inneholdt ny informasjon.

I ettertid har det også blitt antydet at en såkalt «fat finger»-feil, altså en tastefeil i forbindelse med utførelse av en ordre, kan ha ført til fallet. BIS har imidlertid ikke funnet klare bevis som kan bekrefte en slik hypotese.

Organisasjonen har heller ikke grunnlag for å mistenke at fallet skyldes et bevisst forsøk på å drive kursen lavere i et tidsrom på døgnet med tynn handel.

Krasjet skjedde på et tidspunkt av døgnet der handelen foregår i Asia og utenfor åpningstidene i valutaens hjemland, påpeker BIS. Mindre erfaring med handel i pundet, lavere risikovilje og mindre kunnskap rundt spesielle handelsalgoritmer, ser ifølge organisasjonen ut til å ha forsterket bevegelsene.

Panikk

BIS-rapporten er delvis basert på en undersøkelse som den britiske sentralbanken Bank of England gjorde i etterkant av hendelsen. Ifølge Financial Times viste den britiske undersøkelsen at fallet ble forsterket av at en valutatrader la inn gjentatte salgsordrer på en rekke markedsplasser. Årsaken skal ha vært at traderen fikk panikk.

I BIS-rapporten pekes det også på at enkelte av deltagerne i valutamarkedet kan ha hatt betydelig innvirkning på hvordan handelen fungerte og prisene utviklet seg siden det var svært liten likviditet i tidsrommet.

«Data fra britiske tilsynsmyndigheter viser at enkelte markedsaktørers andel av handelen økte betydelig ettersom andre trakk seg ut», heter det i BIS-rapporten. 

«Potensial til å undergrave tilliten»

Pundet hentet seg for øvrig raskt inn igjen natt til 7. oktober i fjor. Under ett minutt etter krasjet ble den britiske valutaen igjen handlet mellom 1,20 og 1,22 dollar. 

Denne hendelsen representerer ikke noe nytt fenomen, men heller et nytt datapunkt i det som ser ut til å være en serie av slike «flash crash»-hendelser etter finanskrisen, bemerker BIS i rapporten.

Men til tross for mange likhetstrekk med tidligere hendelser, ble det denne gangen få smitteeffekter til andre valutaer eller aktivaklasser. Og ingen av de systemviktige finansinstitusjonene ble påført merkbare tap, konstaterer BIS.

«Flash-hendelser har frem til nå generelt vært kortvarige og uten umiddelbare konsekvenser for finansiell stabilitet. Det samme ser ut til å ha vært tilfellet for hendelsen med pundet», heter det i rapporten.

«Slike hendelser har imidlertid potensial til å undergrave tilliten til finansmarkedene og dermed påvirke realøkonomien. Derfor er det viktig for myndigheter å skaffe seg bedre forståelse for moderne markedsstrukturer og tilhørende sårbarheter», konkluderer BIS.(Vilkår)Copyright Dagens Næringsliv AS og/eller våre leverandører. Vi vil gjerne at du deler våre saker ved bruk av lenke, som leder direkte til våre sider. Kopiering eller annen form for bruk av hele eller deler av innholdet, kan kun skje etter skriftlig tillatelse eller som tillatt ved lov. For ytterligere vilkår se her.