Valutastrateg Magne Østnor i meglerhuset DNB Markets er forundret over at den norske kronen ikke er sterkere. Selv om oljeprisen har nådd årets høyeste noteringer de siste dagene, er kronen fortsatt et stykke unna å bli handlet til årets sterkeste nivåer.

– Utsiktene for norsk økonomi er ikke vesentlig bedre med to dollar til på oljeprisen. Dette handler mer om hvorfor oljeprisoppgangen ikke trigger mer spekulativ interesse. Jeg trodde det skulle være en liten ketchupeffekt i kronen da oljeprisen brøt toppnivåene fra februar, sier Østnor.

Langt opp til årsbeste

Ketchupeffekten har imidlertid latt vente på seg, selv om kronen riktignok er styrket noe de siste dagene. Først etter at Norges Bank torsdag i forrige uke signaliserte at renten kan komme raskere opp enn tidligere anslått. Siden gikk kronen litt sterkere på at oljeprisen nådde årsbeste og etter hvert ble handlet til det høyeste nivået på mer enn to år.

Mot euro er det likevel langt igjen før kronen når årets sterkeste nivåer fra februar:

  • 21. februar ble nordsjøoljen handlet til i overkant av 57 dollar fatet. Samme dag kostet en euro 8,79 kroner på det rimeligste
  • Tirsdag ettermiddag ble et fat nordsjøolje handlet til over 59 dollar fatet. Euroen ble samtidig handlet til rundt 9,28 kroner.

Euroen er altså nesten 50 øre dyrere nå enn i februar, samtidig som oljeprisen er høyere. Østnor mener bevegelsen mot euro i stor grad handler om at euroen på sin side er styrket mot en rekke valutaer siden den tid, inkludert mot norske kroner. Men det forklarer ikke alt. For også målt ved den importveide kronekursindeksen er kronen svakere nå enn i slutten av februar. Indeksen viser kronens utvikling mot valutaene i de 44 største økonomiene som Norge importerer fra.

Venter sterkere krone

DNB-strategen mener de grunnleggende forholdene i norsk økonomi egentlig tilsier at kronen burde vært sterkere nå enn i februar.

– Bedringen i norsk økonomi står på tryggere grunn nå enn den gjorde for syv måneder siden. Og oppgangen vi har i oljeprisen er ikke et resultat av et geopolitisk sjokk. Den har fått hjelp av litt geopolitikk, men det er en bedring i balansen som er den underliggende drivkraften i dette.

Han tror utviklingen kan skyldes at norske kroner gjerne blir oppfattet som en perifer del av valutamarkedet der det fra tid til annen er lite interesse.

– Jeg tror det handler litt om at det skjer så mye andre steder, sier Østnor.

DNB Markets har likevel tro på sterkere krone fremover. Prognosen er at en euro vil koste 9,10 kroner i desember og 8,90 kroner i februar neste år, mot rundt 9,28 kroner tirsdag.

– Jeg føler at grunnen beredes litt nå. Først med Norges Bank, som plutselig ikke lenger skal henge etter de andre sentralbankene, men heller skal være mer på linje i normaliseringen av pengepolitikken. Og en oljepris som smått om sen går i riktig retning. Det bygger seg opp til noe her, men det er alltid vanskelig å peke på triggerne, sier Østnor.

Kan styrkes mer enn oljeprisen

Sjeføkonom Bjørn-Roger Wilhelmsen i forvaltningsselskapet Nordkinn Asset Management venter også sterkere krone fremover. Selskapet forvalter fond som investerer i rente- og valutamarkedene.

– Vi har snudd og blitt mer positive til kronen i det siste, sier Wilhelmsen.

Ifølge beregninger som Wilhelmsen har gjort har det vært en klart sterkere sammenheng mellom endringer i oljeprisen og kronen de siste tre årene enn det historisk har vært. Kronen har rett og slett fulgt nedgangen i oljeprisen svært tett.

Nå er imidlertid norsk økonomi bedre tilpasset en lavere oljepris. Blant annet er mange norske oljefelt lønnsomme på lavere nivåer for oljeprisen enn før det kraftige oljeprisfallet startet sommeren 2014. Norsk økonomi kan klare seg bedre med lavere oljepris enn før, og dermed kan sammenhengen mellom oljepris og kronen bli svakere, ifølge sjeføkonomen.

– Det kan bety at norske kroner vil styrkes mer enn oljeprisoppgangen skulle tilsi fremover, sier Wilhelmsen. (Vilkår)

Pen eller rar?
Lexus LC 500h er en bil det er litt vanskelig å forstå seg på. Men den er svært gjennomført.
02:26
Publisert: