Torsdag formiddag mottok arbeids- og sosialminister Anniken Hauglie rapporten fra sysselsettingsutvalget.

Steinar Holden, økonomiprofessor ved Universitetet i Oslo, har ledet utvalget, som har fått i oppdrag å foreslå tiltak som kan bidra til at flere kommer i arbeid.

Selv om det er blitt skapt mange nye arbeidsplasser i Norge de siste tre årene, er fremdeles bare rundt 68 prosent av befolkningen i arbeid.

Dette er vesentlig lavere enn for bare noen få år siden.

– Det er et stort potensial for økt sysselsetting ved å legge til rette for at flere av dem som mottar helserelaterte ytelser, kan være helt eller delvis i arbeid, sier Holden.

Professoren viser til at Norge har et mye høyere sykefravær enn andre land.

– At Sverige har klart å få ned sin bruk av sykepenger, gjør at vi også kan klare det, sier han.

Vil endre sykepengeordningen

Utvalget kommer med en rekke forslag for å få opp sysselsettingen:

  • En ny sykepengeordning.
  • En arbeidsorientert uføretrygd.
  • Reduserte minstenivåer for arbeidsavklaringspenger for unge, men samtidig økt oppfølging.
  • Tettere oppfølging og økte ressurser til arbeidsrettede tiltak.
  • Tiltak for økt sysselsetting blant seniorer og eldre.

«Det er for liten bruk av gradert sykemelding, til tross for at forskning tyder på at økt bruk av gradering kan bidra til redusert sykefravær», står det i rapporten.

Utvalget foreslå derfor å forlenge den maksimale sykepengeperioden fra 12 til 18 måneder, dersom det blir benyttet gradert sykemelding.

Utvalget foreslår også å redusere utbetalingen av sykepenger til 80 prosent etter seks måneder med fult sykefravær.

Som et tiltak for å øke sysselsettingen blant eldre, foreslår utvalget å redusere den øvre aldersgrensen i arbeidsmiljøloven fra 72 til 70 år.

LO og NHO fikk ikke være med

Det har vært knyttet spenning til hvilke tiltak utvalget ville komme med, blant annet fordi partene i arbeidslivet denne gangen ikke fikk være med i ekspertgruppen.

LO og NHO vil ikke få muligheten til å ytre sine meninger før i neste runde, noe som kan ha ført til at diskusjonen mellom ekspertene er blitt noe friere.

Nå skal partene i arbeidslivet gå sammen med fagekspertene i en fase som skal avsluttes våren 2020.

– Jeg er glad for at lederne på arbeidstager- og arbeidsgiversiden har takket ja til å delta i det videre arbeidet, sier statsråd Anniken Hauglie i en pressemelding.

Utvalget ble nedsatt i januar i fjor, og har fått et detaljert mandat.

I mandatet vises det blant annet til at det er noen «urovekkende trekk i det norske arbeidsmarkedet», og at sysselsettingen særlig blant unge menn har vist «en avtagende trend».

«Blant menn i de mest arbeidsføre aldersgruppene er andelen sysselsatte i Norge nå lavere enn i mange andre land vi ønsker å sammenligne oss med», står det.

Det blir også pekt spesifikt at andelen som mottar sykepenger er langt høyere enn for 30–40 år siden.

«Særlig bekymringsverdig er veksten blant personer under 30 år», står det i mandatet.

De øvrige medlemmene av utvalget er: Grete Brochmann, Lars Calmfors, Knut Røed, Kristine von Simson og Elisabeth Holen.

Vi oppdaterer saken!(Vilkår)Copyright Dagens Næringsliv AS og/eller våre leverandører. Vi vil gjerne at du deler våre saker ved bruk av lenke, som leder direkte til våre sider. Kopiering eller annen form for bruk av hele eller deler av innholdet, kan kun skje etter skriftlig tillatelse eller som tillatt ved lov. For ytterligere vilkår se her.