Fredag la Nav frem ferske arbeidsledighetstall for juli.

Antall arbeidssøkere registrert hos Nav gikk ned med 5900 i juli, justert for sesongvariasjoner. Det er nå 74.200 helt ledige, delvis ledige og arbeidssøkere på tiltak hos Nav, noe som utgjør 2,6 prosent av arbeidsstyrken.

– Den registrerte arbeidsledigheten er igjen lavere enn anslått av Norges Bank. Sammen med høyere kjerneinflasjon enn ventet, øker dette sannsynligheten for en ny dobbeltheving fra Norges Bank, sier sjeføkonom i Handelsbanken, Marius Gonsholt Hov.

Sjeføkonomen påpeker at arbeidsmarkedstallene gir et godt og helhetlig bilde av norsk økonomi, og et videre fall i ledigheten – fra allerede svært lave nivåer – viser med all tydelighet at det går svært godt i norsk økonomi.

– Det har vært litt uro rundt de to siste negative bnp-tallene, men det er mye støy i disse. Arbeidsmarkedstallene gir imidlertid en god bekreftelse på at den økonomiske veksten fortsatt er over trend, og «alt» av pressindikatorer tyder på en markert høykonjunktur i norsk økonomi. Skulle vi igjen se enda sterkere kjerneinflasjon enn Norges Bank har ventet, er det en god mulighet for en ny dobbeltøkning, sier Hov.

Hov påpeker at hvordan inflasjonen har utviklet seg gjennom juli, kan bli avgjørende for om det blir en dobbel renteheving i august. Kjerneinflasjonen, altså prisveksten justert for energivarer og avgiftsendringer, var på 3,6 prosent på årsbasis i juni.

Norges Bank har et langsiktig inflasjonsmål på to prosent over tid. Utviklingen i inflasjonen har stor betydning for sentralbankens rentesetting, og var blant grunnene til dobbel renteheving, samt at rentebanen ble hevet, ved forrige rentemøte i juni. Styringsrenten er nå 1,25 prosent.

Rekordlav ledighet

48.100 personer var registrert som helt ledige ved utgangen av juli, noe som utgjør 1,7 prosent av arbeidsstyrken. Bruttoledigheten, som er summen av helt ledige og arbeidssøkere på tiltak, var på 58.300 personer og tilsvarer 2,0 prosent av arbeidsstyrken. I tillegg var 15.900, eller 0,5 prosent av arbeidsstyrken, registrert som delvis ledige.

– Ledigheten er nå på samme rekordlave nivå som vi hadde i 2008, sier arbeids- og velferdsdirektør Hans Christian Holte.
– Ledigheten er nå på samme rekordlave nivå som vi hadde i 2008, sier arbeids- og velferdsdirektør Hans Christian Holte. (Foto: Mikaela Berg)

– Selv om det er høy inflasjon, økende rente og internasjonal uro, fortsetter ledigheten å falle. Hittil i år har antallet helt arbeidsledige falt med 26.100 personer, og ledigheten er nå på samme rekordlave nivå som vi hadde i 2008, sier arbeids- og velferdsdirektør Hans Christian Holte.

2300 av de helt ledige er permitterte, mens det samme gjelder for 1300 av de delvis ledige. De permitterte utgjør til sammen 0,1 prosent av arbeidsstyrken i juli. Antallet permitterte er tilbake på det som har vært normale nivåer før pandemien.

Nedgang for alle yrkesgrupper

Justert for normale sesongvariasjoner gikk antallet arbeidssøkere ned for alle yrkesgrupper fra juni til juli. Nedgangen var størst blant personer med bakgrunn fra reiseliv og transport, samt serviceyrker og annet arbeid, med 700 færre arbeidssøkere i begge grupper.

Ved utgangen av juli var andelen helt ledige høyest innen reiseliv og transport og barne- og ungdomsarbeid, begge med 2,6 prosent av arbeidsstyrken, og lavest innen akademiske yrker, med 0,5 prosent. Andelen delvis ledige var høyest innen serviceyrker og annet arbeid, samt reiseliv og transport, begge med 1,0 prosent av arbeidsstyrken, og lavest innen akademiske yrker, ingeniør- og ikt-fag samt undervisning, alle med 0,2 prosent av arbeidsstyrken.(Vilkår)Copyright Dagens Næringsliv AS og/eller våre leverandører. Vi vil gjerne at du deler våre saker ved bruk av lenke, som leder direkte til våre sider. Kopiering eller annen form for bruk av hele eller deler av innholdet, kan kun skje etter skriftlig tillatelse eller som tillatt ved lov. For ytterligere vilkår se her.