En i utgangspunktet lav lønnsvekst ble mer enn spist opp av en overraskende høy prisvekst gjennom fjoråret og førte til reallønnsfall i Norge for første gang siden 1989.

– Vi fikk en samlet reallønnsnedgang, antagelig den største reallønnsnedgangen siden 1981, sier seniorøkonom Kyrre Aamdal i DNB Markets.

Før Statistisk sentralbyrå tirsdag legger frem det siste tallet for inflasjonsutviklingen for fjoråret anslår Aamdal at oppgangen i samlet inflasjon endte på rundt 3,6 prosent i fjor, mens lønnsveksten ble på rundt 2,5 prosent. Det innebærer altså en reallønnsnedgang på over ett prosentpoeng. 

Svak krone

Den uvanlig svake kronen førte til at prisveksten på importerte varer holdt seg høy og til dels steg gjennom fjoråret. I tillegg kom prisene på elektrisitet kraftig opp fra sommeren og utover høsten.  

– I år tror vi at importprisveksten kommer til å avta, sier Aamdal og viser til at effektene fra kronesvekkelsen begynner å avta i importprisene. 

– I tillegg ser vi at kronen har styrket seg gjennom fjoråret og det vil trekke importprisveksten enda mer ned.

Han tror heller ikke det vil komme en tilsvarende økning i strømprisene i år som i fjor. Dermed ligger det an til at prisveksten i år vil bli betydelig lavere.

Kombinert med litt høyere lønnsvekst kan det derfor være duket for en marginal oppgang i reallønnsveksten i år, ifølge Aamdal.

– Markant ned

Også sjefanalytiker Erik Bruce i Nordea Markets tror på en knapp oppgang i reallønningene i år. 

– Vi får mer å rutte med i år – så vidt det er, sier Bruce. 

Han tror samlet prisvekst ender på i underkant av 2,5 prosent i år og at lønnsveksten ender et sted mellom 2,5 og tre prosent. 

– Det blir et mye bedre bilde reallønnsmessig i år enn i fjor, sier han. 

Bruce peker i likhet med Aamdal i DNB på at prisveksten etter hvert kommer ned når effektene fra kronesvekkelsen tømmes ut. I tillegg tror han det er lite sannsynlig at prisene på elektrisitet, som i november økte med over 30 prosent sammenlignet med året før, vil ha en like sterk vekst i år. 

– Slik forløpet ser ut kan det bli ganske høyt i starten av 2017, men så skal det markant ned, særlig fra sommeren, sier Bruce. 

Tror på høyere vekst i desember

Tirsdag legger Statistisk sentralbyrå frem tall for inflasjonsutviklingen i fjorårets siste måned. Etter svært høy oppgang i løpet av sommeren, falt inflasjonsratene tilbake utover høsten i fjor. Det er imidlertid ventet at inflasjonen tikket litt opp igjen i desember.

Ifølge estimater som TDN Finans har hentet inn blant seks økonomer er det ventet at den samlede inflasjonen målt ved konsumprisindeksen (kpi) var på 3,8 prosent på årsbasis i desember, opp fra 3,5 prosent måneden før.

Målet for den underliggende prisveksten, som er kpi justert for energivarer og avgiftsendringer, er ventet å øke med 2,8 prosent på årsbasis, opp fra 2,6 prosent i november.

Økonomene peker på at særlig prisene på matvarer trolig ikke falt like mye i fjorårets siste måned som tilsvarende måned året før og at dette er hovedgrunnen til at prisveksten ble trukket opp på årsbasis i desember.

Statistisk sentralbyrå legger frem Konsumprisindeksen klokken 08.00 tirsdag. (Vilkår)Copyright Dagens Næringsliv AS og/eller våre leverandører. Vi vil gjerne at du deler våre saker ved bruk av lenke, som leder direkte til våre sider. Kopiering eller annen form for bruk av hele eller deler av innholdet, kan kun skje etter skriftlig tillatelse eller som tillatt ved lov. For ytterligere vilkår se her.